Servizos

Xestión

PURAGA leva a cabo tódalas xestións necesarias para a compra e venta dos equinos, poñendo en contacto aos gandeiros con posibles compradores das reses. A Asociación servirá de lanzadeira para amosar os animais que están dispoñibles para ser comercializados nos diferentes ámbitos.

A Asociación finalmente xestiona tódolos trámites referidos á sanidade, á compra e venta de cabalos e poltros, e ás subvencións que os membros desexen solicitar.