PuRaGa

Organigrama

A Xunta Directiva da Asociación de Criadores de Cabalos de Pura Raza Galega está composta polos seguintes integrantes:

  • Presidente: Manual Penabad
  • Vicepresidenta: Rosario Celia Rey
  • Tesoureira: María Teresa Chao


Vocais:

  • Plácido Rodríguez
  • Miguel Ángel Pernas
  • Luciano García
  • Óscar Manuel Alonso