Servizos

Asesoramento

PURAGA asesora aos asociados en temas de axudas e subvencións, así como nas correctas medidas de sanidade, velando polos mellores coidados dos equinos e pola preservación da Raza Galega. Por iso, elabora plans específicos de sanidade.

A Asociación informa aos seus membros das opcións existentes en todo o que concirne ao mundo ecuestre, en especial, sobre a protección da Pura Raza Galega.